شانزدهمین دوره لیگ شنا کشور

مصطفی عباسی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

مرحله دوم شانزدهمین دوره مسایقات شنای کشور 1397 روزگذشته (جمعه) باپیشتازی شهید هاشمی نژاد مشهد به پایان رسید وتیم های اریس اصفهان و نفت تهران نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.


نظری وجود ندارد!