دیدار خیرخواهانه "بخشش به نفع زندگی"‎

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

دیدار خیرخواهانه بخشش به نفع زندگی به همت انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی بین دو تیم منتخب ستارگان 98 و تیم انجمن خبرنگاران و پیشکسوتان ورزشی خراسان رضوی برگزار شد.که در پایان با برتری تیم ستارگان 98 به پایان رسید.


نظری وجود ندارد!