آخرین جلسه تمرین تیم والیبال پیام خراسان پیش از بازی با شهرداری تبریز

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

 آخرین جلسه تمرین نماینده والیبال خراسان عصر امروز پیش از دیدار با تیم شهرداری تبریز در مجموعه ورزشی بهشتی برگزار شد.تیم پیام خراسان فردا چهارشنبه 19دی در تبریز برابر تیم شهرداری این شهر صف آرایی می کند.


نظری وجود ندارد!