مسابقات المپیاد استعدادهای برتر شمشیربازی

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

مسابقات المپیاد استعداد های برتر کشور در رشته شمشیر بازی در سالن شهید صدر مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!