تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی  در سالن نور مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!