آژانس عکس شهر :: ورزش پهلوانی و زورخانه ای

ورزش پهلوانی و زورخانه ای

علی عبداللهی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

یکی از باشگاه های ورزشی باستانی و زورخانه ای در مشهد زورخانه  شهدای مشهد است . ورزش زورخانه ای یا ورزش پهلوانی نام مجموعه حرکاتی ورزشی با اسباب وبی اسباب وآداب و رسوم مربوط به آن هاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته های دور رواج داشته است.


نظری وجود ندارد!