۱۴۰۰/۰۳/۲۸

نشان حضور

امروز همه آمدند، با نام هایی به وسعت ایران زمین و نشانه هایی ماندگار در شناسنامه هایی که افتخار حضور را به ثبت رسانده است. افتخاری برای ایران، برای فردای ایران و ایرانی. چه زیبا بود صفحاتی که دیگر جای مُهر نداشت و چه زیباتر، صفحاتی که به اولین جای مُهر انتخابات مزین شده بود. هر چه بود و هست، این حضور ماندگار است.

نویسنده و عکاس: محمدحسن صلواتی

نظر شما

گزارش های اخیر

کارگاه شیشه گری سنتی

شیشه گری هنر شکل دادن به شیشه است. از آنجا که شیشه دارای شکل هندسی نیست، با روش‌های مختلف می‌توان آن را به شکل دلخواه در آورد که به این فن، شیشه‌گری می‌گویند. شیشه‌گری...

احمد حسنی ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

دوغارون ؛ نقطه ی امن مرزی

گمرک دوغارون در 18 کیلومتری شرق شهرستان تایباد در خراسان رضوی قرار دارد و ایران را به افغانستان متصل میکند. مناطق مرزی به دلیل ویژگیهای جغرافیایی اجتماعی فرهنگی...

عکاسان فوتوشهر ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

ابریشم کشی

بایَگ شهری در استان خراسان رضوی در شرق ایران است. این شهر در بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه قرار دارد. ابریشم کشی عبارت است از تبديل پیله ابريشم به نخ ابريشم به وسیله...

سعید گلی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰