درختكاري با حضور مردم و مسئولان

۱۷:۲۳:: ۱۳۸۹/۱۲/۱۳

مراسم درختكاري با حضور مردم و مسئولان در بوستان بزرگ بهار برگزار شد.


نظری وجود ندارد!