هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پارکی

ساناز صفایی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
استقبال مردم از «هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پارکی»، این نمایشگاه تا 27 خرداد ماه از ساعت 17 الی 24 (جمعه 10 الی 24) در محل نمایشگاه بین المللی مشهد جهت بازدید عموم دایر می باشد.

نظری وجود ندارد!