اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی

احمد حسنی ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

 اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی عصر امروز 23 فرودین ماه با حضور محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد و دیگر مسئولین شهری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.


نظری وجود ندارد!