مراسم بیستمین سالگرد شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی

محسن بخشنده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

مراسم بیستمین سالگرد شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی با حضور اقشار مختلف مردم روز چهارشنبه در مهدیه مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!