انقلاب 57 در خیابان های مشهد 97

احمد حسنی ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب ، خیابانهای مشهد نیز رنگ و بوی انقلاب سال 57 را با پرده ها و المان های آن دوره به خود گرفته است. بازسازی وقایع انقلاب در محل هایی همچون بیت آیت الله شیرازی ،خیابان امام خمینی'ره' ، باغ ملی و میدان شهداء مشهد خاطرات چهل سال پیش رهگذران را یادآور می شود و نیز برای آنهایی که آن دوره تاریخی را درک نکردند فضای جذابی ایجاد کرده است.


نظری وجود ندارد!