بارش نخستین برف زمستانه

مصطفی عباسی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

بارش نخستین برف زمستانه که از صبح امروز 15 بهمن ماه در مشهد آغاز شده، حال و هوای شهر را تغییر داده است.


نظری وجود ندارد!