سومین روز شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد

شهرآرا ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

سومین روزی که بر شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد گذشت.


نظری وجود ندارد!