تجلیل از سرمایه های اجتماعی شهر

احمد حسنی ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

مراسم گفتگو محور ارج، با رویکرد تقدیر از مهندس سنوئی بانوی کارآفرین خراسانی توسط موسسه فرهنگی شهرآرا برگزار شد.


نظری وجود ندارد!