نخستین سفر استاندار به شهرستان‌های خراسان رضوی

مصطفی عباسی ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
علیرضا رزم حسینى، استاندار خراسان رضوى، روز گذشته نخستین سفر خود به شهرستان هاى خراسان رضوى را با محوریت مرزهاى شرقى استان با افغانستان کلید زد.

نظری وجود ندارد!