شورای فرهنگی عمومی

مصطفی عباسی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

یکصد و بیست و دومین جلسه شورای فرهنگی استان خراسان رضوی صبح امروز شنبه 6 بهمن ماه در استانداری برگزار شد.


نظری وجود ندارد!