بزرگداشت محمدعلی جناح بنیانگذار پاکستان

مصطفی عباسی ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

بزرگداشت محمدعلی جناح بنیانگذارپاکستان صبح امروز2 بهمن ماه در دانشگاه ادبیات دانشگاه فردوسی برگزارشد.


نظری وجود ندارد!