چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد‎ مقدس

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد‎ مقدس صبح  امروز 1بهمن ماه برگزار شد.


نظری وجود ندارد!