مراسم امضا تفاهم نامه حذف موازی کاری ، هم افزایی و تسهیل در امور شهروندان

سعید گلی ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

مراسم امضا تفاهم نامه حذف موازی کاری ، هم افزایی و تسهیل در امور شهروندان مابین شهرداری مشهد مقدس، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی برگزار شد.


نظری وجود ندارد!