راهپیمایی کودکان در حمایت از هوای پاک

ساناز صفایی ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

راهپیمایی کودکان در حمایت از هوای پاک، امروز پنجشنبه به همت شهردارى منطقه 1 مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!