نمایش "خدای جنگ"

داوود بهگام ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

نمایش " خدای جنگ " بر اساس نمایشنامه "تیتوس اندرانیکوس" اثر ویلیام شکسپیر به کارگردانی امین رضایی اردانی و بازی ندا محمدی، وحید عباسی، تارخ اردشیری، احسان نگهبان، محمد نیازی، میترا عسکری، علی ضمیری و مسعود میرنیکزاد در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد واقع در پارک ملت در حال اجراست .


نظری وجود ندارد!