حضور مدیرعامل‌موسسه‌شهرآرا در برنامه‌تلویزیونی "مشتی‌باش"

حسین شریعت ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

مجید خرمی مدیرعامل موسسه فرهنگی شهرآرا و مدیر مسئول روزنامه شهرآرا، امشب (چهارشنبه 26 دی ماه) در برنامه تلویزیونی "مشتی باش" حضور یافت.


نظری وجود ندارد!