تودیع و معارفه رییس سازمان زندان ها

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

طی حکمی از سوی رئیس سازمان زندان ها، خشایار جمشیدی به عنوان مدیرکل زندان های استان خراسان رضوی منصوب شد.


نظری وجود ندارد!