اکران تابلوهای کمپین لبخند شهر

سعید گلی ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

اکران تابلوهای کمپین لبخند شهر از امروز سه شنبه 18 دی ماه با هدف گسترش فرهنگ لبخند زدن در بین شهروندان در تمامی فضاهای تبلیغاتی شهر مشهد به صورت گسترده اکران شده است.


نظری وجود ندارد!