بازدید نایب رئیس مجلس اعلی شیعی لبنان ازنمایشگاه عکس پیشوایی فراتر از زمان

احمد حسنی ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

شیخ علی خطیب  نایب رئیس مجلس اعلی شیعی لبنان ظهر امروز 17 دی ماه ،  ازنمایشگاه عکس پیشوایی فراتر از زمان با موضوع زندگی امام موسی صدر ، در نگارخانه شهر بازدید کرد.


نظری وجود ندارد!