بزرگداشت انتشار بیست هزارمین شماره روزنامه خراسان در مشهد

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

مراسم بزرگداشت انتشار بیست هزارمین شماره روزنامه خراسان روز پنجشنبه با حضور محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!