کشف یک اثر تاریخی در کوچه چهارباغ مشهد

حسین شریعت ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

در جریان حفاری شبکه فاضلاب در منطقه ثامن شهرداری مشهد تیم حفاری به سقف یک اثر تاریخی برخورد کرد که هنوز ماهیت آن مشخص نشده است اما قدیمیهای محل برخلاف کارشناسان بدون هیچ شکی بنای کشف شده را آبانبار میدانند و خاطراتی از بنای مدفون در دل خاک دارند.


نظری وجود ندارد!