جشنواره نور یلدا

احمد حسنی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

جشنواره نوریلدا (سلسله جشن های نور و یلدا) در فرهنگسرای رسانه همراه با برنامه های حافظ خوانی و نمایشنامه خوانی  برگزار شد. این جشنواره تا دوشنبه سوم دی ماه ادامه دارد.


نظری وجود ندارد!