بازدید شهردار و سرپرست استانداری از کتابخانه مرکزی مشهد

مصطفی عباسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

محمد رضا کلایی شهردار مشهد و قربان میرزایی سرپرست استانداری خراسان رضوی ، ازمراحل بازسازی کتابخانه مرکزی مشهد بازدید کردند.


نظری وجود ندارد!