چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد مقدس

مصطفی عباسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

چهل و پنجمین  جلسه علنی شورای شهر مشهد مقدس امروز26 آذر برگزار شد.


نظری وجود ندارد!