همایش دانش آموزان حافظ جزء 30 قرآن کریم

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

همایش سه هزار نفری دانش آموزان دختر حافظ جزء 30 قرآن کریم امروز یکشنبه 25 آذرماه در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!