شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

نیما نجف زاده ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اتاق مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!