آغاز رفع تصرف مخزن سد کارده

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

رفع تصرف 230 هکتار از مخزن سد کارده مشهد آغاز شد.


نظری وجود ندارد!