آخرین روز نمایشگاه کتاب مشهد

داوود بهگام ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

بیستمین نمایشگاه بین ‌المللی کتاب مشهد و پنجمین نمایشگاه رسانه ‌های دیجیتال خراسان رضوی، شامگاه پنجشنبه 8 آذر به کارخود پایان داد.


نظری وجود ندارد!