بازسازی صحنه قتل ندا

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

.

صبح امروز صحنه تجاوز و قتل ندا دختربچه مشهدی با حضور قاضی احمدی نژاد، بازپرس جنایی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی، در محل وقوع جنایت بازسازی شد. متهم در تعطیلات نوروز با کشاندن دختربچه هفت ساله که برای خرید نان به کوچه آمده بود، پس از تعرض به این دختربچه او را خفه کرده بود و سپس با گذاشتن پیکر دختربچه درون کیسه، جسد را چند کوچه بالاتر رها کرده بود. متهم دو روز پس از ارتکاب جرم دستگیر شد.


نظری وجود ندارد!