نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

جواد کرمانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

نظری وجود ندارد!