حضور سرکار خانم گندمی، عضو شورای شهرو خانم جراح مشاور امور بانوان شهردار در تحریریه روزنامه شهرآرا به مناسبت روز زن

جواد کرمانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

حضور بتول گندمی، عضو شورای شهر مشهد و زری جراح، مشاور امور بانوان شهردار مشهد مقدس در تحریریه روزنامه شهرآرا به مناسبت روز زن


نظری وجود ندارد!