نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز در مشهد

محسن بخشنده ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز با حضور منصور غلامی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!