آژانس عکس شهر :: رونمایی از سامانه پرداخت خُرد در بستر موبایل (NFC) در ناوگان حمل و نقل عمومی

رونمایی از سامانه پرداخت خُرد در بستر موبایل (NFC) در ناوگان حمل و نقل عمومی

محسن بخشنده ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

 رونمایی از سامانه پرداخت خُرد در بستر موبایل (NFC) در ناوگان حمل و نقل عمومی


نظری وجود ندارد!