آژانس عکس شهر :: هفتمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

هفتمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

داوود بهگام ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

هفتمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


نظری وجود ندارد!