آژانس عکس شهر :: بازدید اعضای شورای شهر مشهد از باغ موزه دفاع مقدس تهران

بازدید اعضای شورای شهر مشهد از باغ موزه دفاع مقدس تهران

حسین شریعت ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

بازدید اعضای شورای شهر مشهد از باغ موزه دفاع مقدس تهران


نظری وجود ندارد!