آژانس عکس شهر :: بازدید اعضای شورای شهر مشهد از روند ساخت موزه مشاهیر وسردرباغ ملی

بازدید اعضای شورای شهر مشهد از روند ساخت موزه مشاهیر وسردرباغ ملی

شهرآرا ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

بازدید اعضای شورای شهر مشهد از روند ساخت موزه مشاهیر وسردرباغ ملی


نظری وجود ندارد!