آژانس عکس شهر :: دیداراعضای شورای شهرمشهد با رئیس شورای شهرتهران

دیداراعضای شورای شهرمشهد با رئیس شورای شهرتهران

شهرآرا ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

 دیداراعضای شورای شهرمشهد بارئیس شورای شهرتهران مهندس محسن هاشمی


نظری وجود ندارد!