بازدید قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد از روزنامه شهرآرا

شهرآرا ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

گزارش تصویری /  بازدید قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد از روزنامه شهرآرا 


نظری وجود ندارد!