مراسم معارفه مدیر عامل موسسه شهرآرا با حضور شهردار مشهد

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

مراسم معارفه مجید خرمی به سمت مدیر عامل موسسه شهرآرا توسط قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد و جمعی از اعضای شورای شهر در محل روزنامه شهرآرا برگزار شد.


نظری وجود ندارد!