«سرزمین مشاغل »

احمد حسنی ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

«کارالند » یا همان « سرزمین مشاغل » با کمک مشاوران هلندی و کارشناسان زبدۀ ایرانی و کارگران توانمند داخلی برای کودکان ساخته شده است تا آنان بتوانند در این سرزمین رؤیای داشتن شغل در یک شهر واقعی را تجربه کنند. در این شهر بیش از 23 شغل به صورت کاملا حرفه ای شبیه سازی شده است که کودکان می توانند در آن علاوه بر آشنایی با خصوصیات هرشغل به بازی و رؤیاپردازی شغل آینده شان بپردازند. همچنین در این شهر، کودکان با پول ایجاد درآمد، درازای انجام کار و خدمات نیز آشنا می شوند و برای زندگی آینده خود را آماده می کنند.


نظری وجود ندارد!