چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد

حسین شریعت ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
چهارمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

نظری وجود ندارد!