پلمپ 15 مرکز توزیع مواد مخدر در مشهد

حسین شریعت ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

در ادامه طرح پاکسازی مناطق حاشیه این کلانشهر از فروشندگان مواد مخدر 15 مرکز توزیع مواد افیونی در منطقه خواجه ربیع با حضور جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با همکاری نیروهای کلانتری خواجه ربیع و سپاه و بسیج ناحیه حر مهر و موم شدن


نظری وجود ندارد!