نصب اولین کاشی ماندگار بر سر درب منزل عثمان محمدپرست

جواد کرمانی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

نصب اولین کاشی ماندگار بر سر درب منزل عثمان محمدپرست استاد و نوازنده دوتار


نظری وجود ندارد!